Salmos 70

1 Pro předního zpěváka. Davidův, k připamatování.

2 Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš!

3 Ať se zardí hanbou ti, kdo mi o život ukládají, ať táhnou zpět, ať se stydí ti, kdo mi zlo přejí.

4 Za svou hanebnost ať musí couvnout ti, kdo mi říkají: "Dobře ti tak!"

5 Ať jsou veselí a radují se z tebe všichni, kteří tě hledají; ať říkají stále: "Bůh je velký" ti, kdo milují tvou spásu. [ (Psalms 70:6) Ponížený jsem a ubohý, Bože, pospěš ke mně! Tys má pomoc, vysvoboditel můj, neotálej, Hospodine! ]