Salmos 56

1 Pro předního zpěváka, podle "Němé holubice dálek". Pamětní zápis, Davidův, když se ho v Gatu zmocnili Pelištejci.

2 Smiluj se nade mnou, Bože, neboť po mně šlape člověk, válečník mě denně utiskuje.

3 Denně po mně šlapou ti, kteří proti mně sočí, těch, kdo zpupně válčí proti mně, je mnoho.

4 Přichází den strachu, já však doufám v tebe.

5 V Boha, jehož slovo chválím, v Boha doufám, nebojím se, co mi může udělat tělo?

6 Denně překrucují moje slova, vymýšlejí na mě kdeco zlého.

7 Srocují se, číhají a stopují mě, o mé bezživotí usilují.

8 Vyváznout je necháš za ty ničemnosti? Takové lidi sraz, Bože, svým hněvem!

9 O mém vyhnanství si vedeš záznam; ukládej si do měchu mé slzy. Což je v svých záznamech nemáš?

10 Jednou se mí nepřátelé obrátí zpět, v den, kdy provolám: "Teď vím, že Bůh je při mně!"

11 V Boha, jehož slovo chválím, v Hospodina, jehož slovo chválím,

12 v Boha doufám, nebojím se, co mi může udělat člověk?

13 Bože, sliby tobě dané splním, přinesu ti oběť chvály, [ (Psalms 56:14) neboť jsi mě vysvobodil z jisté smrti. Což jsi neušetřil moje nohy podvrtnutí, abych před Bohem směl chodit dál ve světle živých? ]