Salmos 123

1 Poutní píseň. Pozvedám své oči k tobě, jenž v nebesích trůníš.

2 Hle, jak oči služebníků k rukám jejich pánů, jako oči služebnice k rukám její paní, tak vzhlížejí naše oči k Hospodinu, našemu Bohu, dokud se nad námi nesmiluje.

3 Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se nad námi! Dosyta jsme zakusili pohrdání.

4 Naše duše už dosyta zakusila posměchu sebejistých a pohrdání pyšných.