Salmos 129

1 Poutní píseň. Jak často mě už od mládí sužovali - Izrael ať řekne -,

2 jak často mě už od mládí sužovali, ale nepřemohli.

3 Po zádech mi orali oráči, vyorali dlouhé brázdy.

4 Hospodin je spravedlivý, postraňky těch svévolníků přeťal.

5 S hanbou zpět ať táhnou všichni, kteří nenávidí Sijón!

6 Ať jsou jak tráva na střechách, ta uschne dřív, než je vytrhána.

7 Jí si ten, kdo žne, dlaň nenaplní, ani náruč ten, jenž sbírá snopy.

8 Neřeknou jim ti, kdo půjdou kolem: "Požehnání Hospodinovo buď s vámi! Žehnáme vám v Hospodinově jménu."