Salmos 48

1 Žalmová píseň, pro Kórachovce.

2 Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný ve městě našeho Boha, na své svaté hoře.

3 Krásně se vypíná k potěše celé země Sijónská hora, ten nejzazší Sever, sídlo velkého Krále.

4 Bůh v jeho palácích proslul jako hrad nedobytný.

5 Hle, když se králové umluvili a přitáhli spolu,

6 sotva je spatřili, strnuli, děsem se rozutekli.

7 Zachvátilo je tam úzkostné chvění, náhlá křeč jako tu, která rodí.

8 Větrem od východu tříštíš taršíšské lodě.

9 O čem jsme slýchali, to jsme uviděli ve městě Hospodina zástupů, ve městě našeho Boha: až navěky je Bůh činí pevným.

10 Na mysli nám tane tvé milosrdenství, Bože, zde, uprostřed tvého chrámu.

11 Jak tvé jméno, Bože, tak i tvoje chvála zní až do končin země. Tvá pravice je plná spravedlnosti.

12 Raduje se hora Sijón, jásají judské dcery nad tím, jak soudíš.

13 Obejděte Sijón, vydejte se kolem spočítat jeho věže.

14 Pozorně si povšimněte valů, jeho paláce si prohlédněte a příštímu pokolení vyprávějte: [ (Psalms 48:15) "Tento Bůh je Bůh náš navěky a navždy; on sám nás povede věčně." ]