Salmos 24

1 Davidův; žalm. Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí.

2 To on základ na mořích jí kladl, pevně ji usadil nad vodními proudy.

3 Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě?

4 Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě.

5 Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy.

6 To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají tvou tvář - toť Jákob.

7 Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše se zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy.

8 Kdo to je Král slávy? Hospodin, mocný bohatýr, Hospodin, bohatýr v boji.

9 Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše je zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy.

10 Kdo to je Král slávy? Hospodin zástupů, on je Král slávy!