Salmos 150

1 Haleluja. Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho i na obloze, již sklenul svou mocí,

2 chvalte ho za jeho bohatýrské činy, chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost!

3 Chvalte ho zvukem polnice, chvalte ho harfou a citarou,

4 chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou,

5 chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály dunivými!

6 Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja.