Salmos 98

1 Žalm. Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zvítězil svou pravicí, svou svatou paží!

2 Hospodin dal poznat svoji spásu, zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost,

3 na své milosrdenství se rozpomenul, na svou věrnost domu Izraele. Spatřily všechny dálavy země spásu našeho Boha.

4 Hlahol Hospodinu, celá země, dejte se do plesu, pějte žalmy,

5 pějte Hospodinu žalmy při citaře, při citaře nechť zazvučí žalmy;

6 s doprovodem trub a polnic hlaholte před Hospodinem Králem!

7 Ať se moře s tím, co je v něm, rozburácí, svět i ti, kdo na něm sídlí,

8 dlaněmi nechť zatleskají řeky, s nimi ať plesají hory

9 vstříc Hospodinu, že přichází, aby soudil zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle práva.