Salmos 58

1 Pro předního zpěváka, jako: "Nevyhlazuj!" Davidův, pamětní zápis.

2 Opravdu svou němotou hlásáte spravedlnost? Lidé, soudíte dle práva?

3 V zemi jednáte, jak podlé srdce velí, razíte si cestu násilím svých rukou.

4 Svévolníci, ti se odrodili hned v matčině lůně, z mateřského života se lháři dali bludnou cestou.

5 Mají jedu jako hadi, jsou jak hluchá zmije, když si zacpe uši,

6 aby neslyšela kouzelnický šepot zaklínače zkušeného v zaklínání.

7 Bože, vylámej jim zuby v ústech, vyraz tesáky těch lvíčat, Hospodine!

8 Ať se rozplynou jak tratící se vody, ať se tomu, kdo napne luk, ztupí šípy.

9 Ať se ztratí jako slizký plž, jako potracený plod, který neuzřel slunce.

10 Dříve než co pochopí, už trním pod hrnci vám budou, smete je vichr, ať svěží či zprahlé.

11 Radovat se bude spravedlivý, až uzří tu pomstu, omyje si nohy v krvi svévolníka. [ (Psalms 58:12) A lidé si řeknou: "Spravedlivý ovoce se dočkal. Ano, Bůh to je, kdo na zemi soud koná." ]