Salmos 82

1 Žalm pro Asafa. V shromáždění bohů postavil se Bůh, vykoná soud mezi bohy:

2 "Dlouho ještě chcete soudit proti právu, stranit svévolníkům?

3 Dopomozte nuznému a sirotkovi k právu, poníženému a chudému zjednejte spravedlnost,

4 pomozte vyváznout nuznému ubožáku, svévolným ho vytrhněte z rukou!"

5 Nic nevědí, nic nechápou, chodí v tmách, a celá země v základech se hroutí.

6 "Ač jsem řekl: >Jste bohové, všichni jste synové Nejvyššího<,

7 zemřete též jako jiní lidé, padnete tak jako každý vladař."

8 Bože, povstaň, rozsuď zemi, dědičně ti patří všechny pronárody!