Salmos 114

1 Když vyšel Izrael z Egypta, Jákobův dům z lidu temné řeči,

2 stal se Juda Boží svatyní, Izrael Božím vladařstvím.

3 Moře to vidělo a dalo se na útěk, Jordán se nazpět obrátil,

4 Hory poskakovaly jako berani a pahorky jako jehňata.

5 Moře, co je ti, že utíkáš, Jordáne, že se zpět obracíš?

6 Hory, proč poskakujete jako berani, a vy, pahorky, jako jehňata?

7 Chvěj se, země, před Pánem, před Bohem Jákobovým!

8 On proměňuje skálu v jezero, křemen v prameny vod.