Salmos 120

1 Poutní píseň. K Hospodinu v soužení jsem volal, on mi odpověděl.

2 Hospodine, vysvoboď mě od zrádných rtů, od jazyka záludného.

3 Co ti patří, co tě stihne, záludný jazyku?

4 Ostré šípy bohatýra, žhoucí kručinkové uhle.

5 Běda mi, musím dlít jako host v Mešeku, pobývat při stanech Kédarců!

6 Pobývám už dlouho u toho, kdo nenávidí pokoj.

7 Promluvím-li o pokoji, oni odpovědí válkou.