Salmos 124

1 Poutní píseň, Davidova. Kdyby sám Hospodin nebyl při nás - Izrael ať řekne -,

2 kdyby sám Hospodin nebyl při nás, když proti nám povstali lidé,

3 zaživa by nás tehdy zhltli v hněvu, jímž proti nám vzpláli.

4 Tehdy by nás zatopily vody, dravý proud by se přes nás valil,

5 tehdy by se přes nás převalily vzduté vody.

6 Požehnán buď Hospodin, že za kořist nás nedal jejich zubům!

7 Unikli jsme jako ptáče z osidla lovců. Osidlo je protrženo, unikli jsme!

8 Naše pomoc je ve jménu Hospodina; on učinil nebesa i zemi.