Salmos 61

1 Pro předního zpěváka, za doprovodu strunného nástroje. Davidův.

2 Slyš, Bože, mé bědování, mé modlitbě pozornost věnuj,

3 z končin země k tobě volám se sklíčeným srdcem. Doveď mě na skálu, je pro mě strmá,

4 ty jsi moje útočiště a pevná věž proti nepříteli.

5 Chci navěky pobývat v tvém stanu, utéci se do skrýše tvých křídel.

6 Ty jsi, Bože, slyšel moje sliby. Do vlastnictví dals mi ty, kteří se bojí tvého jména.

7 Přidávej dny králi, ať jsou jeho léta jako celá pokolení,

8 ať před Bohem trůní věčně. Připrav milosrdenství a věrnost, ať ho opatrují! [ (Psalms 61:9) A tak budu tvému jménu navždy zpívat žalmy, den co den budu plnit své sliby. ]