Salmos 92

1 Zpívaný žalm. Píseň ke dni odpočinku.

2 Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy,

3 hlásat zrána tvoje milosrdenství a v noci tvou věrnost

4 při nástroji o deseti strunách, s harfou, při hře na citaru.

5 Hospodine, svými skutky působíš mi radost, plesám nad činy tvých rukou:

6 Tvoje činy, Hospodine, jsou tak velkolepé, tvoje záměry jsou přehluboké!

7 Tupec o tom neví, hlupák tomu nerozumí.

8 Svévolníci bují jako plevel, všichni pachatelé ničemností rozkvétají, aby byli navždy vyhlazeni.

9 Ty však, Hospodine, jsi navěky vyvýšený.

10 Ano, tvoji nepřátelé, Hospodine, ano, tvoji nepřátelé zhynou, všichni pachatelé ničemností budou rozprášeni.

11 Můj roh jsi však vyvýšil jako roh jednorožce, olej nejčistší jsi na mne vylil.

12 Moje oko shlíží na ty, kdo proti mně sočí, moje uši slyší o zlovolných útočnících.

13 Spravedlivý roste jako palma, rozrůstá se jako libanónský cedr.

14 Ti, kdo v domě Hospodinově jsou zasazeni, kdo rostou v nádvořích našeho Boha,

15 ještě v šedinách ponesou plody, zůstanou statní a svěží, [ (Psalms 92:16) aby hlásali, že Hospodin je přímý, skála má, a podlosti v něm není! ]