Salmos 6

1 א למנצח בנגינות על-השמינית    מזמור לדוד br

2 ב יהוה אל-באפך תוכיחני    ואל-בחמתך תיסרני br

3 ג חנני יהוה כי אמלל-אני    רפאני יהוה--כי נבהלו עצמי br

4 ד ונפשי נבהלה מאד    ואת (ואתה) יהוה עד-מתי br

5 ה שובה יהוה חלצה נפשי    הושיעני למען חסדך br

6 ו כי אין במות זכרך    בשאול מי יודה-לך br

7 ז יגעתי באנחתי--אשחה בכל-לילה מטתי    בדמעתי ערשי אמסה br

8 ח עששה מכעס עיני    עתקה בכל-צוררי br

9 ט סורו ממני כל-פעלי און    כי-שמע יהוה קול בכיי br

10 י שמע יהוה תחנתי    יהוה תפלתי יקח br [ (Psalms 6:11) יא   יבשו ויבהלו מאד--כל-איבי    ישבו יבשו רגע ]