Salmos 6

1 א   למנצח בנגינות על-השמינית    מזמור לדוד br

2 ב   יהוה אל-באפך תוכיחני    ואל-בחמתך תיסרני br

3 ג   חנני יהוה כי אמלל-אני    רפאני יהוה--כי נבהלו עצמי br

4 ד   ונפשי נבהלה מאד    ואת (ואתה) יהוה עד-מתי br

5 ה   שובה יהוה חלצה נפשי    הושיעני למען חסדך br

6 ו   כי אין במות זכרך    בשאול מי יודה-לך br

7 ז   יגעתי באנחתי--אשחה בכל-לילה מטתי    בדמעתי ערשי אמסה br

8 ח   עששה מכעס עיני    עתקה בכל-צוררי br

9 ט   סורו ממני כל-פעלי און    כי-שמע יהוה קול בכיי br

10 י   שמע יהוה תחנתי    יהוה תפלתי יקח br [ (Psalms 6:11) יא   יבשו ויבהלו מאד--כל-איבי    ישבו יבשו רגע ]