Salmos 94

1 א   אל-נקמות יהוה    אל נקמות הופיע br

2 ב   הנשא שפט הארץ    השב גמול על-גאים br

3 ג   עד-מתי רשעים יהוה    עד-מתי רשעים יעלזו br

4 ד   יביעו ידברו עתק    יתאמרו כל-פעלי און br

5 ה   עמך יהוה ידכאו    ונחלתך יענו br

6 ו   אלמנה וגר יהרגו    ויתומים ירצחו br

7 ז   ויאמרו לא יראה-יה    ולא-יבין אלהי יעקב br

8 ח   בינו בערים בעם    וכסילים מתי תשכילו br

9 ט   הנטע אזן הלא ישמע    אם-יצר עין הלא יביט br

10 י   היסר גוים הלא יוכיח    המלמד אדם דעת br

11 יא   יהוה--ידע מחשבות אדם    כי-המה הבל br

12 יב   אשרי הגבר אשר-תיסרנו יה    ומתורתך תלמדנו br

13 יג   להשקיט לו מימי רע--    עד יכרה לרשע שחת br

14 יד   כי לא-יטש יהוה עמו    ונחלתו לא יעזב br

15 טו   כי-עד-צדק ישוב משפט    ואחריו כל-ישרי-לב br

16 טז   מי-יקום לי עם-מרעים    מי-יתיצב לי עם-פעלי און br

17 יז   לולי יהוה עזרתה לי--    כמעט שכנה דומה נפשי br

18 יח   אם-אמרתי מטה רגלי    חסדך יהוה יסעדני br

19 יט   ברב שרעפי בקרבי--    תנחומיך ישעשעו נפשי br

20 כ   היחברך כסא הוות    יצר עמל עלי-חק br

21 כא   יגודו על-נפש צדיק    ודם נקי ירשיעו br

22 כב   ויהי יהוה לי למשגב    ואלהי לצור מחסי br

23 כג   וישב עליהם את אונם--    וברעתם יצמיתם br יצמיתם    יהוה אלהינו