Salmos 134

1 א שיר המעלות br הנה ברכו את-יהוה    כל-עבדי יהוה-- br העמדים בבית-יהוה    בלילות br

2 ב שאו-ידכם קדש    וברכו את-יהוה br

3 ג יברכך יהוה מציון    עשה שמים וארץ