Salmos 134

1 א   שיר המעלות br הנה ברכו את-יהוה    כל-עבדי יהוה-- br העמדים בבית-יהוה    בלילות br

2 ב   שאו-ידכם קדש    וברכו את-יהוה br

3 ג   יברכך יהוה מציון    עשה שמים וארץ