Salmos 94

1 א אל-נקמות יהוה    אל נקמות הופיע br

2 ב הנשא שפט הארץ    השב גמול על-גאים br

3 ג עד-מתי רשעים יהוה    עד-מתי רשעים יעלזו br

4 ד יביעו ידברו עתק    יתאמרו כל-פעלי און br

5 ה עמך יהוה ידכאו    ונחלתך יענו br

6 ו אלמנה וגר יהרגו    ויתומים ירצחו br

7 ז ויאמרו לא יראה-יה    ולא-יבין אלהי יעקב br

8 ח בינו בערים בעם    וכסילים מתי תשכילו br

9 ט הנטע אזן הלא ישמע    אם-יצר עין הלא יביט br

10 י היסר גוים הלא יוכיח    המלמד אדם דעת br

11 יא יהוה--ידע מחשבות אדם    כי-המה הבל br

12 יב אשרי הגבר אשר-תיסרנו יה    ומתורתך תלמדנו br

13 יג להשקיט לו מימי רע--    עד יכרה לרשע שחת br

14 יד כי לא-יטש יהוה עמו    ונחלתו לא יעזב br

15 טו כי-עד-צדק ישוב משפט    ואחריו כל-ישרי-לב br

16 טז מי-יקום לי עם-מרעים    מי-יתיצב לי עם-פעלי און br

17 יז לולי יהוה עזרתה לי--    כמעט שכנה דומה נפשי br

18 יח אם-אמרתי מטה רגלי    חסדך יהוה יסעדני br

19 יט ברב שרעפי בקרבי--    תנחומיך ישעשעו נפשי br

20 כ היחברך כסא הוות    יצר עמל עלי-חק br

21 כא יגודו על-נפש צדיק    ודם נקי ירשיעו br

22 כב ויהי יהוה לי למשגב    ואלהי לצור מחסי br

23 כג וישב עליהם את אונם--    וברעתם יצמיתם br יצמיתם    יהוה אלהינו