Salmos 1

1 Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie;

2 maar sy behae is in die wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag en nag.

3 En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie; en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit.

4 So is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi.

5 Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie.

6 Want die HERE ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan.

1 א אשרי האיש--    אשר לא הלך בעצת רשעים br ובדרך חטאים לא עמד    ובמושב לצים לא ישב br

2 ב כי אם בתורת יהוה חפצו    ובתורתו יהגה יומם ולילה br

3 ג והיה--    כעץ שתול על-פלגי-מים br אשר פריו יתן בעתו--ועלהו לא-יבול    וכל אשר-יעשה יצליח br

4 ד לא-כן הרשעים    כי אם-כמץ אשר-תדפנו רוח br

5 ה על-כן לא-יקמו רשעים--במשפט    וחטאים בעדת צדיקים br

6 ו כי-יודע יהוה דרך צדיקים    ודרך רשעים תאבד