Salmos 117

1 Loof die HERE, alle nasies! Prys Hom, alle volke!

2 Want sy goedertierenheid is geweldig oor ons, en die trou van die HERE is tot in ewigheid. Halleluja!

1 א הללו את-יהוה כל-גוים    שבחוהו כל-האמים br

2 ב כי גבר עלינו חסדו--    ואמת-יהוה לעולם br הללו-יה