Salmos 127

1 'n Bedevaartslied. Van Salomo. As die HERE die huis nie bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan bou; as die HERE die stad nie bewaar nie, tevergeefs waak die wagter.

2 Tevergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet -- net so goed gee Hy dit aan sy beminde in die slaap!

3 Kyk, seuns is 'n erfdeel van die HERE; die vrug van die moederskoot is 'n beloning.

4 Soos pyle in die hand van 'n held, so is die seuns van die jeug.

5 Gelukkig is die man wat sy pylkoker daarmee gevul het! Hulle sal nie beskaamd staan as hulle met die vyande in die poort spreek nie.

1 א שיר המעלות לשלמה br אם-יהוה לא-יבנה בית--    שוא עמלו בוניו בו br אם-יהוה לא-ישמר-עיר    שוא שקד שומר br

2 ב שוא לכם משכימי קום    מאחרי-שבת-- br אכלי    לחם העצבים br כן יתן לידידו    שנא br

3 ג הנה נחלת יהוה בנים    שכר פרי הבטן br

4 ד כחצים ביד-גבור--    כן בני הנעורים br

5 ה אשרי הגבר--    אשר מלא את-אשפתו מהם br לא-יבשו--    כי-ידברו את-אויבים בשער