Salmos 52

1 Vir die musiekleier. 'n Onderwysing van Dawid.

2 toe Doëg, die Edomiet, gekom het en aan Saul te kenne gegee en aan hom gesê het: Dawid het in die huis van Ahim,leg ingegaan.

3 Wat beroem jy jou in die kwaad, o geweldige? Die goedertierenheid van God duur die hele dag!

4 Jou tong beraam onheil, soos 'n geslypte skeermes, o werker van bedrog!

5 Jy hou meer van kwaad as van goed, van die leuen meer as om geregtigheid te spreek. Sela.

6 Jy hou net van woorde wat verslind, o bedrieglike tong!

7 So sal God jou dan ook vir ewig omverwerp, jou wegruk en jou uit die tent uitsleep; ja, Hy sal jou ontwortel uit die land van die lewendes. Sela.

8 En die regverdiges sal dit sien en vrees; en hulle sal oor hom lag en sê:

9 Kyk, die man wat God nie tot sy toevlug gemaak het nie, maar vertrou het op die grootheid van sy rykdom, sterk was in sy begeerlikheid! [ (Psalms 52:10) Maar ek sal wees soos 'n groen olyfboom in die huis van God; ek vertrou op die goedertierenheid van God vir ewig en altyd. ] [ (Psalms 52:11) Vir ewig sal ek U loof, omdat U dit gedoen het; en ek sal u Naam verwag, want die is goed, in teenwoordigheid van u gunsgenote. ]

1 א למנצח משכיל לדוד br

2 ב בבוא דואג האדמי--    ויגד לשאול br ויאמר לו--    בא דוד אל-בית אחימלך br

3 ג מה-תתהלל ברעה הגבור    חסד אל כל-היום br

4 ד הוות תחשב לשונך    כתער מלטש עשה רמיה br

5 ה אהבת רע מטוב    שקר מדבר צדק סלה br

6 ו אהבת כל-דברי-בלע    לשון מרמה br

7 ז גם-אל    יתצך לנצח br יחתך ויסחך מאהל    ושרשך מארץ חיים סלה br

8 ח ויראו צדיקים וייראו ועליו ישחקו br

9 ט הנה הגבר--    לא ישים אלהים מעוזו br ויבטח ברב עשרו    יעז בהותו br [ (Psalms 52:10) י   ואני כזית רענן--    בבית אלהים br בטחתי בחסד-אלהים    עולם ועד br ] [ (Psalms 52:11) יא   אודך לעולם כי עשית    ואקוה שמך כי-טוב נגד חסידיך ]