Salmos 23

1 'n Psalm van Dawid. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie.

2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen.

3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil.

4 Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf die vertroos my.

5 U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.

6 Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die HERE bly in lengte van dae.

1 א מזמור לדוד    יהוה רעי לא אחסר br

2 ב בנאות דשא ירביצני    על-מי מנחות ינהלני br

3 ג נפשי ישובב    ינחני במעגלי-צדק למען שמו br

4 ד גם כי-אלך בגיא צלמות לא-אירא רע--    כי-אתה עמדי br שבטך ומשענתך    המה ינחמני br

5 ה תערך לפני שלחן--    נגד צררי br דשנת בשמן ראשי    כוסי רויה br

6 ו אך טוב וחסד ירדפוני--    כל-ימי חיי br ושבתי בבית-יהוה    לארך ימים