Salmos 55

1 Vir die musiekleier; met snaarinstrumente. n Onderwysing van Dawid.

2 o God, hoor my gebed en verberg U nie vir my smeking nie.

3 Luister na my en verhoor my; in my onrus dwaal ek rond en is verward,

4 weens die geroep van die vyand, weens die geraas van die goddelose; want hulle stort onreg op my af, en in toorn behandel hulle my as vyand.

5 My hart krimp inmekaar in my binneste, en verskrikkinge van die dood het op my geval.

6 Vrees en bewing kom oor my, en angs oordek my.

7 Toe het ek gesê: Ag, had ek maar vlerke soos 'n duif, dan sou ek wegvlieg en wegbly!

8 Kyk, ek sou ver wegvlug; ek sou vernag in die woestyn! Sela.

9 Gou sou ek vir my 'n skuilplek soek teen die onstuimige wind, teen die storm.

10 Verwar, Here, verdeel hulle spraak, want ek sien geweld en twis in die stad.

11 Dag en nag omring hulle dit op sy mure, en binnekant is onreg en moeite.

12 Wat onheil aanbring, is daarbinne, en verdrukking en bedrog wyk nie van sy markplein nie.

13 Want dit is geen vyand wat my smaad nie, anders sou ek dit dra; dit is nie my hater wat hom teen my groot maak nie, anders sou ek my vir hom wegsteek;

14 maar jy, 'n man soos ek, my vriend en my vertroude!

15 Ons wat innig met mekaar omgegaan het, in die huis van God gewandel het met die woelige skare.

16 Laat die dood hulle oorval, laat hulle lewendig in die doderyk neerdaal; want boosheid is in hulle woning, in hulle binneste.

17 Maar ek, ek roep God aan, en die HERE sal my verlos.

18 Saans en smôre ns en smiddags klaag ek en steun, en Hy hoor my stem.

19 Hy verlos my siel in vrede van die stryd teen my, want met menigtes is hulle teen my.

20 God sal hoor en hulle antwoord; ja, Hy wat op die troon sit van lankal af, Sela; omdat by hulle geen verbetering is en hulle God nie vrees nie.

21 Hy het sy hande uitgesteek teen die wat in vrede met hom geleef het; hy het sy verbond ontheilig.

22 Glad is die botterwoorde van sy mond, maar sy hart is oorlog; sy woorde is sagter as olie, maar hulle is ontblote swaarde.

23 Werp jou sorg op die HERE, en Hy sal jou onderhou; Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. [ (Psalms 55:24) Maar U, o God, sal hulle laat neerdaal in die put van vernietiging; manne van bloed en bedrog sal hulle dae nie tot op die helfte bring nie; maar ,k vertrou op U. ]

1 א למנצח בנגינת משכיל לדוד br

2 ב האזינה אלהים תפלתי    ואל-תתעלם מתחנתי br

3 ג הקשיבה לי וענני    אריד בשיחי ואהימה br

4 ד מקול אויב--מפני עקת רשע    כי-ימיטו עלי און ובאף ישטמוני br

5 ה לבי יחיל בקרבי    ואימות מות נפלו עלי br

6 ו יראה ורעד יבא בי    ותכסני פלצות br

7 ז ואמר--מי-יתן-לי אבר כיונה    אעופה ואשכנה br

8 ח הנה ארחיק נדד    אלין במדבר סלה br

9 ט אחישה מפלט לי--    מרוח סעה מסער br

10 י בלע אדני פלג לשונם    כי-ראיתי חמס וריב בעיר br

11 יא יומם ולילה--יסובבה על-חומתיה    ואון ועמל בקרבה br

12 יב הוות בקרבה    ולא-ימיש מרחבה תך ומרמה br

13 יג כי לא-אויב יחרפני    ואשא br לא-משנאי עלי הגדיל    ואסתר ממנו br

14 יד ואתה אנוש כערכי    אלופי ומידעי br

15 טו אשר יחדו נמתיק סוד    בבית אלהים נהלך ברגש br

16 טז ישימות (ישי מות) עלימו--ירדו שאול חיים    כי-רעות במגורם בקרבם br

17 יז אני אל-אלהים אקרא    ויהוה יושיעני br

18 יח ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה    וישמע קולי br

19 יט פדה בשלום נפשי מקרב-לי    כי-ברבים היו עמדי br

20 כ ישמע אל ויענם--    וישב קדם סלה br אשר אין חליפות למו    ולא יראו אלהים br

21 כא שלח ידיו בשלמיו    חלל בריתו br

22 כב חלקו מחמאת פיו--    וקרב-לבו br רכו דבריו משמן    והמה פתחות br

23 כג השלך על-יהוה יהבך--    והוא יכלכלך br לא-יתן לעולם מוט--    לצדיק br [ (Psalms 55:24) כד   ואתה אלהים    תורדם לבאר שחת-- br אנשי דמים ומרמה    לא-יחצו ימיהם br ואני    אבטח-בך ]