Salmos 12

1 Vir die musiekleier; met basstem. 'n Psalm van Dawid.

3 Hulle praat leuens, die een met die ander; met vleiende lippe spreek hulle dubbelhartig.

4 Mag die HERE al die vleiende lippe uitroei, die tong wat grootpraat,

5 hulle wat sê: Met ons tong is ons sterk; ons lippe is met ons! Wie is heer oor ons?

6 Oor die verdrukking van die ellendiges, oor die gesug van die behoeftiges sal Ek nou opstaan, sê die HERE; Ek sal hom in veiligheid stel wat daarna smag.

7 Die woorde van die HERE is rein woorde, silwer wat gelouter is in 'n smeltkroes in die aarde, gesuiwer sewe maal.

8 U, o HERE, sal hulle bewaar; U sal ons bewaar van hierdie geslag vir ewig. [ (Psalms 12:9) Die goddelose draf rond as laagheid die oorhand kry by die mensekinders. ]

1 א למנצח על-השמינית    מזמור לדוד br

2 ב הושיעה יהוה כי-גמר חסיד    כי-פסו אמונים מבני אדם br

3 ג שוא ידברו--איש את-רעהו    שפת חלקות--בלב ולב ידברו br

4 ד יכרת יהוה כל-שפתי חלקות--    לשון מדברת גדלות br

5 ה אשר אמרו ללשננו נגביר--שפתינו אתנו    מי אדון לנו br

6 ו משד עניים    מאנקת אביונים br עתה אקום יאמר יהוה    אשית בישע יפיח לו br

7 ז אמרות יהוה    אמרות טהרות br כסף צרוף בעליל לארץ    מזקק שבעתים br

8 ח אתה-יהוה תשמרם    תצרנו מן-הדור זו לעולם br [ (Psalms 12:9) ט   סביב רשעים יתהלכון    כרם זלות לבני אדם ]