Salmos 130

1 'n Bedevaartslied. Uit die dieptes roep ek U aan, o HERE!

2 Here, hoor na my stem; laat u ore luister na die stem van my smekinge.

3 As U, HERE, die ongeregtighede in gedagtenis hou, Here, wie sal bestaan?

4 Maar by U is vergewing, dat U gevrees mag word.

5 Ek wag op die HERE; my siel wag, en ek hoop op sy woord.

6 My siel wag op die Here meer as wagters op die môre , wagters op die môre .

7 Wag op die HERE, o Israel! want by die HERE is die goedertierenheid, en by Hom is daar veel verlossing;

8 en Hy self sal Israel verlos van al sy ongeregtighede.

1 א שיר המעלות br ממעמקים קראתיך    יהוה br

2 ב אדני    שמעה בקולי br תהיינה אזניך קשבות--    לקול תחנוני br

3 ג אם-עונות תשמר-יה--    אדני מי יעמד br

4 ד כי-עמך הסליחה--    למען תורא br

5 ה קויתי יהוה קותה נפשי    ולדברו הוחלתי br

6 ו נפשי לאדני--    משמרים לבקר שמרים לבקר br

7 ז יחל ישראל אל-יהוה    כי-עם-יהוה החסד והרבה עמו פדות br

8 ח והוא יפדה את-ישראל--    מכל עונתיו