Salmos 80

1 Vir die musiekleier; op die wysie van: "Lelies". 'n Getuienis. Van Asaf. 'n Psalm.

2 o Herder van Israel, hoor tog; U wat Josef soos skape lei, wat bo-oor die g,rubs troon, verskyn in ligglans!

3 Wek u mag op voor Efraim en Benjamin en Manasse, en kom ons te hulp!

4 o God, herstel ons, en laat u aangesig skyn, sodat ons verlos kan word!

5 o HERE, God van die leërskare, hoe lank nog rook u toorn by die gebed van u volk?

6 U het hulle tranebrood laat eet, hulle oorvloedig trane laat drink.

7 U het ons 'n voorwerp van stryd gemaak vir ons bure, en ons vyande drywe die spot.

8 o God van die leërskare, herstel ons, en laat u aangesig skyn, sodat ons verlos kan word!

9 'n Wingerdstok het U uitgetrek uit Egipte; U het die nasies uitgedrywe en hom geplant.

10 U het voor hom plek gemaak, en hy het wortels geskiet en die land vervul.

11 Die berge was oordek met sy skaduwee, en met sy ranke die seders van God.

12 Hy het sy ranke uitgebrei tot by die see en sy lote na die Rivier toe.

13 Waarom het U sy mure stukkend gebreek, sodat almal wat met die pad verbygaan, hom kaalpluk?

14 Die wildevark uit die bos eet hom op, en wat roer op die veld, wei hom af.

15 o God van die leërskare, kom tog terug; aanskou uit die hemel en kyk, en gee ag op hierdie wingerdstok;

16 en wees 'n beskerming vir wat u regterhand geplant het, en oor die seun wat U vir Uself grootgemaak het.

17 Hy is met vuur verbrand, hy is afgekap; vanweë die dreiging van u aangesig kom hulle om.

18 Laat u hand wees oor die man van u regterhand, oor die menseseun wat U vir Uself grootgemaak het.

19 Dan sal ons nie van U afwyk nie; hou ons in die lewe, dan sal ons u Naam aanroep. [ (Psalms 80:20) o HERE, God van die leërskare, herstel ons; laat u aangesig skyn, sodat ons verlos kan word! ]

1 א למנצח אל-ששנים    עדות לאסף מזמור br

2 ב רעה ישראל האזינה--    נהג כצאן יוסף br ישב הכרובים    הופיעה br

3 ג לפני אפרים ובנימן ומנשה--    עוררה את-גבורתך br ולכה לישעתה    לנו br

4 ד אלהים השיבנו    והאר פניך ונושעה br

5 ה יהוה אלהים צבאות--    עד-מתי עשנת בתפלת עמך br

6 ו האכלתם לחם דמעה    ותשקמו בדמעות שליש br

7 ז תשימנו מדון לשכנינו    ואיבינו ילעגו-למו br

8 ח אלהים צבאות השיבנו    והאר פניך ונושעה br

9 ט גפן ממצרים תסיע    תגרש גוים ותטעה br

10 י פנית לפניה    ותשרש שרשיה ותמלא-ארץ br

11 יא כסו הרים צלה    וענפיה ארזי-אל br

12 יב תשלח קצירה עד-ים    ואל-נהר יונקותיה br

13 יג למה פרצת גדריה    וארוה כל-עברי דרך br

14 יד יכרסמנה חזיר מי sup ע /sup ר    וזיז שדי ירענה br

15 טו אלהים צבאות    שוב-נא br הבט משמים וראה    ופקד גפן זאת br

16 טז ו big כ /big נה אשר-נטעה ימינך    ועל-בן אמצתה לך br

17 יז שרפה באש כסוחה    מגערת פניך יאבדו br

18 יח תהי-ידך על-איש ימינך    על-בן-אדם אמצת לך br

19 יט ולא-נסוג ממך    תחינו ובשמך נקרא br [ (Psalms 80:20) כ   יהוה אלהים צבאות השיבנו    האר פניך ונושעה ]