Salmos 24

1 'n Psalm van Dawid. Die aarde behoort aan die HERE en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon;

2 want Hy het dit gegrond op die seë en dit vasgestel op die strome.

3 Wie mag klim op die berg van die HERE? En wie mag staan in sy heilige plek?

4 Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie.

5 Hy sal seën wegdra van die HERE en geregtigheid van die God van sy heil.

6 Dit is die geslag van hulle wat na Hom vra, wat u aangesig soek -- dit is Jakob. Sela.

7 Hef op julle hoofde, o poorte, ja, verhef julle, ewige deure, dat die Erekoning kan ingaan!

8 Wie is tog die Erekoning? Die HERE, sterk en geweldig, die HERE geweldig in die stryd.

9 Hef op julle hoofde, o poorte, ja, hef op, ewige deure, dat die Erekoning kan ingaan!

10 Wie is dan tog die Erekoning? Die HERE van die leërskare -- Hy is die Erekoning! Sela.

1 א לדוד מזמור br ליהוה הארץ ומלואה    תבל וישבי בה br

2 ב כי-הוא על-ימים יסדה    ועל-נהרות יכוננה br

3 ג מי-יעלה בהר-יהוה    ומי-יקום במקום קדשו br

4 ד נקי כפים    ובר-לבב br אשר לא-נשא לשוא נפשי    ולא נשבע למרמה br

5 ה ישא ברכה מאת יהוה    וצדקה מאלהי ישעו br

6 ו זה דור דרשו    מבקשי פניך יעקב סלה br

7 ז שאו שערים ראשיכם    והנשאו פתחי עולם br ויבוא    מלך הכבוד br

8 ח מי זה    מלך הכבוד br יהוה עזוז וגבור    יהוה גבור מלחמה br

9 ט שאו שערים ראשיכם    ושאו פתחי עולם br ויבא    מלך הכבוד br

10 י מי הוא זה    מלך הכבוד br יהוה צבאות--    הוא מלך הכבוד סלה