Salmos 56

1 Vir die musiekleier; op die wysie van: "Die Duif van die ver Terebinte." Van Dawid. 'n Gedig, toe die Filistyne hom gevang het in Gat.

2 Wees my genadig, o God, want mense vertrap my; hy wat my beveg, verdruk my die hele dag.

3 My vyande vertrap my die hele dag, want baie veg teen my in hoogmoed.

4 Die dag as ek vrees, sal ,k op U vertrou.

5 Deur God sal ek sy woord prys; ek vertrou op God, ek vrees nie; wat kan vlees my doen?

6 Die hele dag verdraai hulle my woorde; al hulle gedagtes is teen my, om kwaad te doen.

7 Hulle val aan, lê en loer -- hulle let op my hakskene net soos hulle op my lewe geloer het.

8 Ondanks hul ongeregtigheid -- sal hulle ontvlug? Werp volke neer in toorn, o God!

9 U het my omswerwinge getel; hou my trane in u kruik; is hulle nie in u boek nie?

10 Dan sal my vyande agteruitwyk op die dag as ek roep; dit weet ek dat God aan my kant is.

11 Deur God sal ek die woord prys; deur die HERE sal ek die woord prys.

12 Ek vertrou op God, ek vrees nie; wat kan 'n mens my doen?

13 Op my, o God, rus geloftes aan U gedoen; lofoffers sal ek U betaal; [ (Psalms 56:14) want U het my siel gered van die dood -- ja, my voete van struikeling -- om te wandel voor die aangesig van God in die lig van die lewe. ]

1 א למנצח על-יונת אלם רחקים--    לדוד מכתם br באחז אותו פלשתים    בגת br

2 ב חנני אלהים כי-שאפני אנוש    כל-היום לחם ילחצני br

3 ג שאפו שוררי כל-היום    כי-רבים לחמים לי מרום br

4 ד יום אירא--    אני אליך אבטח br

5 ה באלהים    אהלל דברו br באלהים בטחתי לא אירא    מה-יעשה בשר לי br

6 ו כל-היום דברי יעצבו    עלי כל-מחשבתם לרע br

7 ז יגורו יצפינו (יצפונו)--המה עקבי ישמרו    כאשר קוו נפשי br

8 ח על-און פלט-למו    באף עמים הורד אלהים br

9 ט נדי ספרתה-אתה    שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך br

10 י אז ישובו אויבי אחור ביום אקרא    זה-ידעתי כי-אלהים לי br

11 יא באלהים אהלל דבר    ביהוה אהלל דבר br

12 יב באלהים בטחתי לא אירא    מה-יעשה אדם לי br

13 יג עלי אלהים נדריך    אשלם תודת לך br [ (Psalms 56:14) יד   כי הצלת נפשי ממות--    הלא רגלי מדחי br להתהלך לפני אלהים--    באור החיים ]