Salmos 84

1 Vir die musiekleier; op die Gittiet. Van die kinders van Korag. 'n Psalm.

2 Hoe lieflik is u woninge, o HERE van die leërskare!

3 My siel verlang, ja, smag na die voorhowe van die HERE; my hart en my vlees jubel uit tot die lewende God.

4 Selfs vind die mossie 'n huis en die swaweltjie 'n nes vir haar, waar sy haar kleintjies neerlê, naamlik u altare, HERE van die leërskare, my Koning en my God!

5 Welgeluksalig is hulle wat woon in u huis; hulle prys U gedurig. Sela.

6 Welgeluksalig is die mens wie se sterkte in U is, in wie se hart die gebaande weë is.

7 As hulle deur die Droë Laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland; ook oordek die vroeë reën dit met seëninge.

8 Hulle gaan van krag tot krag; elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion.

9 HERE, God van die leërskare, hoor my gebed; luister tog, o God van Jakob! Sela.

10 o God, ons skild, kyk en aanskou die aangesig van u gesalfde.

11 Want 'n dag in u voorhowe is beter as duisend; ek wil liewer by die drumpel staan in die huis van my God as om te woon in die tente van goddeloosheid.

12 Want die HERE God is 'n son en skild; die HERE sal genade en eer gee; Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. [ (Psalms 84:13) HERE van die leërskare, welgeluksalig is die mens wat op U vertrou! ]

1 א למנצח על-הגתית לבני-קרח מזמור br

2 ב מה-ידידות משכנותיך--    יהוה צבאות br

3 ג נכספה וגם-כלתה נפשי--    לחצרות יהוה br לבי ובשרי--    ירננו אל אל-חי br

4 ד גם-צפור מצאה בית ודרור big ק /big ן לה--    אשר-שתה אפרחיה br את-מזבחותיך יהוה צבאות--    מלכי ואלהי br

5 ה אשרי יושבי ביתך--    עוד יהללוך סלה br

6 ו אשרי אדם עוז-לו בך    מסלות בלבבם br

7 ז עברי בעמק הבכא--    מעין ישיתוהו br גם-ברכות    יעטה מורה br

8 ח ילכו מחיל אל-חיל    יראה אל-אלהים בציון br

9 ט יהוה אלהים צבאות    שמעה תפלתי br האזינה אלהי יעקב    סלה br

10 י מגננו ראה אלהים    והבט פני משיחך br

11 יא כי טוב-יום בחצריך    מאלף br בחרתי--הסתופף בבית אלהי    מדור באהלי-רשע br

12 יב כי שמש ומגן--    יהוה אלהים br חן וכבוד    יתן יהוה br לא ימנע-טוב    להלכים בתמים br [ (Psalms 84:13) יג   יהוה צבאות--    אשרי אדם בטח בך ]