Salmos 87

1 Van die kinders van Korag. 'n Psalm. 'n Lied. Sy grondvesting is op heilige berge.

2 Die HERE het die poorte van Sion lief bo al die wonings van Jakob.

3 Heerlike dinge word van u gesê, o stad van God! Sela.

4 Ek wil Rahab en Babel vermeld onder hulle wat My ken; kyk, Filist,a en Tirus saam met Kus -- hierdie een is daar gebore.

5 En van Sion sal gesê word: Man vir man is daarin gebore, en Hy, die Allerhoogste, hou dit in stand.

6 Die HERE sal tel as Hy die volke opskrywe: Hierdie een is daar gebore. Sela.

7 En die wat sing sowel as die wat vrolik is, sê: Al my fonteine is in jou!

1 א לבני-קרח מזמור שיר    יסודתו בהררי-קדש br

2 ב אהב יהוה שערי ציון--    מכל משכנות יעקב br

3 ג נכבדות מדבר בך--    עיר האלהים סלה br

4 ד אזכיר רהב ובבל--    לידעי br הנה פלשת וצר עם-כוש    זה ילד-שם br

5 ה ולציון יאמר--    איש ואיש ילד-בה br והוא יכוננה    עליון br

6 ו יהוה--יספר בכתוב עמים    זה ילד-שם סלה br

7 ז ושרים כחללים--    כל-מעיני בך