Salmos 128

1 'n Bedevaartslied. Welgeluksalig is elkeen wat die HERE vrees, wat in sy weë wandel!

2 Die opbrings van jou hande sal jy sekerlik eet; gelukkig is jy, en dit gaan met jou goed!

3 Jou vrou is soos 'n vrugbare wingerdstok binne-in jou huis; jou kinders soos olyfboompies rondom jou tafel.

4 Kyk, so sal sekerlik geseënword die man wat die HERE vrees.

5 Mag die HERE jou seën uit Sion, dat jy die voorspoed van Jerusalem mag aanskou al die dae van jou lewe!

6 En dat jy jou kindskinders mag aanskou! Vrede oor Israel!

1 א שיר המעלות br אשרי כל-ירא יהוה--    ההלך בדרכיו br

2 ב יגיע כפיך כי תאכל    אשריך וטוב לך br

3 ג אשתך כגפן פריה--    בירכתי ביתך br בניך כשתלי זיתים--    סביב לשלחנך br

4 ד הנה כי-כן יברך גבר--    ירא יהוה br

5 ה יברכך יהוה מציון    וראה בטוב ירושלם--כל ימי חייך br

6 ו וראה-בנים לבניך    שלום על-ישראל