Salmos 101

1 Van Dawid. 'n Psalm. Ek wil sing van goedertierenheid en reg; tot u eer wil ek psalmsing, o HERE!

2 Ek wil ag gee op regskape wandel -- wanneer sal U na my kom? Ek wandel in die opregtheid van my hart, binne-in my huis.

3 Ek stel geen lae ding voor my oë nie; die dade van afvalliges haat ek; die sal my nie aankleef nie.

4 'n Verkeerde hart moet ver van my af bly; wat kwaad is, wil ek nie ken nie.

5 Hy wat heimlik van sy naaste kwaad spreek, hom sal ek vernietig; hy wat hoog van oë is en trots van hart, hom verdra ek nie.

6 My oë sal wees op die getroues in die land, dat hulle by my kan woon; hy wat wandel in die weg van opregtheid, die mag my dien.

7 Hy wat bedrog pleeg, mag binne-in my huis nie bly nie; wie leuens praat, kan voor my oë nie bestaan nie.

8 Elke môre sal ek al die goddelose van die land vernietig, om al die werkers van ongeregtigheid uit die stad van die HERE uit te roei.

1 א לדוד מזמור    חסד-ומשפט אשירה לך יהוה אזמרה br

2 ב אשכילה בדרך תמים--    מתי תבוא אלי br אתהלך בתם-לבבי    בקרב ביתי br

3 ג לא-אשית לנגד עיני--    דבר-בליעל br עשה-סטים שנאתי    לא ידבק בי br

4 ד לבב עקש יסור ממני    רע לא אדע br

5 ה מלושני (מלשני) בסתר רעהו--    אותו אצמית br גבה-עינים ורחב לבב--    אתו לא אוכל br

6 ו עיני בנאמני-ארץ--    לשבת עמדי br הלך בדרך תמים--    הוא ישרתני br

7 ז לא-ישב בקרב ביתי--    עשה רמיה br דבר שקרים--    לא-יכון לנגד עיני br

8 ח לבקרים    אצמית כל-רשעי-ארץ br להכרית מעיר-יהוה    כל-פעלי און