Salmos 13

1 Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid.

2 Hoe lank, HERE, sal U my altyddeur vergeet? Hoe lank sal U vir my u aangesig verberg?

3 Hoe lank sal ek planne beraam in my siel, met kommer in my hart oordag? Hoe lank sal my vyand hom oor my verhef?

4 Aanskou tog, verhoor my, HERE, my God! Verlig my oë, sodat ek nie in die dood inslaap nie;

5 sodat my vyand nie kan sê: Ek het hom oorwin nie, en my teëstanders nie juig as ek wankel nie.

6 Maar ek -- op u goedertierenheid vertrou ek; my hart sal juig oor u heil. Ek wil sing tot eer van die HERE, omdat Hy aan my goed gedoen het.

1 א למנצח מזמור לדוד br

2 ב עד-אנה יהוה תשכחני נצח    עד-אנה תסתיר את-פניך ממני br

3 ג עד-אנה אשית עצות בנפשי--    יגון בלבבי יומם br עד-אנה    ירום איבי עלי br

4 ד הביטה ענני יהוה אלהי    האירה עיני פן-אישן המות br

5 ה פן-יאמר איבי יכלתיו    צרי יגילו כי אמוט br

6 ו ואני בחסדך בטחתי--    יגל לבי בישועתך br אשירה ליהוה    כי גמל עלי