Salmos 67

1 Vir die musiekleier; met snaarinstrumente. 'n Psalm. 'n Lied.

2 Mag God ons genadig wees en ons seën; mag Hy sy aangesig by ons laat skyn! Sela.

3 Sodat die mense op aarde u weg kan ken, onder al die nasies u heil.

4 Die volke sal U loof, o God, die volke almal saam sal U loof.

5 Die nasies sal bly wees en jubel, omdat U die volke regverdig oordeel en die nasies op aarde lei. Sela.

6 Die volke sal U loof, o God, die volke almal saam sal U loof.

7 Die aarde het sy opbrings gelewer; God, onse God, sal ons seën. [ (Psalms 67:8) God sal ons seën, en al die eindes van die aarde sal Hom vrees. ]

1 א למנצח בנגינת מזמור שיר br

2 ב אלהים יחננו ויברכנו    יאר פניו אתנו סלה br

3 ג לדעת בארץ דרכך    בכל-גוים ישועתך br

4 ד יודוך עמים אלהים    יודוך עמים כלם br

5 ה ישמחו וירננו    לאמים br כי-תשפט עמים מישר    ולאמים בארץ תנחם סלה br

6 ו יודוך עמים אלהים    יודוך עמים כלם br

7 ז ארץ נתנה יבולה    יברכנו אלהים אלהינו br [ (Psalms 67:8) ח   יברכנו אלהים    וייראו אותו כל-אפסי-ארץ ]