Salmos 82

1 'n Psalm van Asaf. God staan in die vergadering van die gode; Hy hou gerig te midde van die gode.

2 Hoe lank sal julle onregverdig oordeel en partydig wees vir die goddelose mense? Sela.

3 Doen reg aan die swakke en die wees; gee aan die ellendige en die arme sy reg.

4 Red die swakke en behoeftige, bevry hulle uit die hand van die goddelose mense.

5 Hulle weet nie en verstaan nie; hulle loop rond in duisternis: al die fondamente van die aarde wankel.

6 Ek self het gesê: Julle is gode, en julle is almal seuns van die Allerhoogste --

7 nogtans sal julle sterwe soos mense, en soos een van die vorste sal julle val.

8 Staan op, o God, oordeel die aarde! Want U het erfbesit van al die nasies.

1 א מזמור לאסף br אלהים נצב בעדת-אל    בקרב אלהים ישפט br

2 ב עד-מתי תשפטו-עול    ופני רשעים תשאו-סלה br

3 ג שפטו-דל ויתום    עני ורש הצדיקו br

4 ד פלטו-דל ואביון    מיד רשעים הצילו br

5 ה לא ידעו ולא יבינו--    בחשכה יתהלכו br ימוטו    כל-מוסדי ארץ br

6 ו אני-אמרתי אלהים אתם    ובני עליון כלכם br

7 ז אכן כאדם תמותון    וכאחד השרים תפלו br

8 ח קומה אלהים שפטה הארץ    כי-אתה תנחל בכל-הגוים