Salmos 42

1 Vir die musiekleier. 'n Onderwysing van die kinders van Korag.

2 Soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God!

3 My siel dors na God, na die lewende God; wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn?

4 My trane is my spys dag en nag, omdat hulle die hele dag vir my sê: Waar is jou God?

5 Hieraan wil ek dink en my siel uitstort in my: hoe ek gewoond was om voort te trek met die skare, hulle gelei het na die huis van God, met die stem van jubel en lof -- 'n feesvierende menigte!

6 Wat buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig in my? Hoop op God; want ek sal Hom nog loof -- die verlossing van sy aangesig!

7 o My God, my siel buig hom neer in my; daarom dink ek aan U uit die land van die Jordaan en die Hermons, van die klein gebergte af.

8 Die vloed roep na die vloed by die gedruis van u waterstrome; al u bare en u golwe het oor my heengegaan.

9 Maar die HERE sal oordag sy goedertierenheid gebied, en in die nag sal sy lied by my wees, 'n gebed tot die God van my lewe.

10 Ek wil spreek tot God: My rots, waarom vergeet U my? Waarom gaan ek in die rou deur die vyande se verdrukking?

11 Met 'n doodsteek in my gebeente smaad my teëstanders my as hulle die hele dag vir my sê: Waar is jou God? [ (Psalms 42:12) Wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal Hom nog loof -- die verlossing van my aangesig en my God! ]

1 א למנצח משכיל לבני-קרח br

2 ב כאיל תערג על-אפיקי-מים--    כן נפשי תערג אליך אלהים br

3 ג צמאה נפשי לאלהים--    לאל חי br מתי אבוא    ואראה פני אלהים br

4 ד היתה-לי דמעתי לחם    יומם ולילה br באמר אלי כל-היום    איה אלהיך br

5 ה אלה אזכרה    ואשפכה עלי נפשי-- br כי אעבר בסך    אדדם עד-בית אלהים br בקול-רנה ותודה    המון חוגג br

6 ו מה-תשתוחחי נפשי--    ותהמי עלי br הוחלי לאלהים כי-עוד אודנו--    ישועות פניו br

7 ז אלהי--    עלי נפשי תשתוחח br על-כן--אזכרך מארץ ירדן    וחרמונים מהר מצער br

8 ח תהום-אל-תהום קורא    לקול צנוריך br כל-משבריך וגליך    עלי עברו br

9 ט יומם יצוה יהוה חסדו    ובלילה שירה עמי-- br תפלה    לאל חיי br

10 י אומרה לאל סלעי--    למה שכחתני br למה-קדר אלך--    בלחץ אויב br

11 יא ברצח בעצמותי--    חרפוני צוררי br באמרם אלי כל-היום    איה אלהיך br [ (Psalms 42:12) יב   מה-תשתוחחי נפשי--    ומה-תהמי עלי br הוחילי לאלהים כי-עוד אודנו--    ישועת פני ואלהי ]