Salmos 20

1 Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid.

2 Mag die HERE u verhoor in die dag van benoudheid! Mag die Naam van die God van Jakob u beskerm!

3 Mag Hy u hulp stuur uit die heiligdom en u ondersteun uit Sion!

4 Mag Hy dink aan al u spysoffers en u brandoffer met welgevalle aansien! Sela.

5 Mag Hy u gee na u hart en al u voornemens vervul!

6 Ons wil juig oor u oorwinning en die vaandels opsteek in die Naam van onse God. Mag die HERE al u begeertes vervul!

7 Nou weet ek dat die HERE sy gesalfde verlos; Hy sal hom verhoor uit sy heilige hemel met magtige dade van verlossing van sy regterhand.

8 Sommige roem op strydwaens en ander op perde, maar ons sal roem op die Naam van die HERE onse God.

9 Hulle het inmekaargesak en geval, maar ons het opgestaan en ons weer opgerig. [ (Psalms 20:10) HERE, verlos die koning! Mag Hy ons verhoor op die dag as ons roep! ]

1 א למנצח מזמור לדוד br

2 ב יענך יהוה ביום צרה    ישגבך שם אלהי יעקב br

3 ג ישלח-עזרך מקדש    ומציון יסעדך br

4 ד יזכר כל-מנחתך    ועולתך ידשנה סלה br

5 ה יתן-לך כלבבך    וכל-עצתך ימלא br

6 ו נרננה בישועתך--    ובשם-אלהינו נדגל br ימלא יהוה    כל-משאלותיך br

7 ז עתה ידעתי--    כי הושיע יהוה משיחו br יענהו משמי קדשו--    בגברות ישע ימינו br

8 ח אלה ברכב    ואלה בסוסים br ואנחנו    בשם-יהוה אלהינו נזכיר br

9 ט המה כרעו ונפלו    ואנחנו קמנו ונתעודד br [ (Psalms 20:10) י   יהוה הושיעה    המלך יעננו ביום-קראנו ]