Salmos 45

1 Vir die musiekleier; op die wysie van: "Lelies." Van die kinders van Korag. 'n Onderwysing. 'n Lied van die liefde.

2 My hart word bewoë deur goeie woorde; ek dra my gedigte voor aangaande 'n Koning; my tong is die pen van 'n vaardige skrywer.

3 U is veel skoner as die mensekinders; genade is uitgestort op u lippe; daarom het God U geseënvir ewig.

4 Gord u swaard aan die heup, o held, u majesteit en u heerlikheid;

5 ja, u heerlikheid! Ry voorspoedig ter wille van waarheid en ootmoed en geregtigheid; en laat u regterhand U vreeslike dinge leer!

6 U pyle is skerp volke val onder U!; hulle tref in die hart van die Koning se vyande.

7 U troon, o God, is vir ewig en altyd; die septer van u koninkryk is 'n regverdige septer.

8 U het geregtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom het, o God, u God U gesalf met vreugde-olie bo u metgeselle.

9 Al u klere is mirre en alewee en kassie; uit ivoorpaleise maak snarespel U bly.

10 Dogters van konings is onder u staatsdogters; die koningin staan aan u regterhand in goud van Ofir.

11 Hoor, o dogter, en kyk en neig u oor, en vergeet u volk en die huis van u vader;

12 en as die Koning u skoonheid begeer -- want Hy is u Heer -- buig u dan voor Hom neer.

13 En, o dogter van Tirus -- met geskenke sal hulle u guns soek, ja, die rykstes van die mense.

14 Louter heerlikheid is die Koning se dogter daarbinne; van gouddraad is haar kleding.

15 In veelkleurige gewade word sy na die Koning gelei; jonkvroue agter haar, haar vriendinne, word na U gebring.

16 Hulle word gelei met vreugde en gejuig; hulle gaan in die Koning se paleis in.

17 In die plek van u vaders sal u seuns wees; U sal hulle aanstel as vorste in die hele land. [ (Psalms 45:18) U Naam wil ek vermeld van geslag tot geslag; daarom sal die volke U loof vir ewig en altyd. ]

1 א למנצח על-ששנים לבני-קרח    משכיל שיר ידידת br

2 ב רחש לבי דבר טוב--    אמר אני מעשי למלך br לשוני    עט סופר מהיר br

3 ג יפיפית מבני אדם--    הוצק חן בשפתותיך br על-כן ברכך אלהים    לעולם br

4 ד חגור-חרבך על-ירך גבור--    הודך והדרך br

5 ה והדרך צלח רכב--    על-דבר-אמת וענוה-צדק br ותורך נוראות    ימינך br

6 ו חציך שנונים    עמים תחתיך יפלו בלב אויבי המלך br

7 ז כסאך אלהים עולם ועד    שבט מישר שבט מלכותך br

8 ח אהבת צדק    ותשנא-רשע br על-כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון--    מחברך br

9 ט מר-ואהלות קציעות כל-בגדתיך    מן-היכלי שן מני שמחוך br

10 י בנות מלכים ביקרותיך    נצבה שגל לימינך בכתם אופיר br

11 יא שמעי-בת וראי והטי אזנך    ושכחי עמך ובית אביך br

12 יב ויתאו המלך יפיך    כי-הוא אדניך והשתחוי-לו br

13 יג ובת-צר    במנחה פניך יחלו--עשירי עם br

14 יד כל-כבודה בת-מלך פנימה    ממשבצות זהב לבושה br

15 טו לרקמות תובל למלך    בתולות אחריה רעותיה--מובאות לך br

16 טז תובלנה בשמחת וגיל    תבאינה בהיכל מלך br

17 יז תחת אבתיך יהיו בניך    תשיתמו לשרים בכל-הארץ br [ (Psalms 45:18) יח   אזכירה שמך בכל-דר ודר    על-כן עמים יהודוך לעלם ועד ]