Salmos 28

1 'n Psalm van Dawid. Ek roep U aan, o HERE! My rots, draai nie stilswygend van my af weg nie, sodat ek nie, as U teenoor my bly swyg, word soos die wat in die kuil neerdaal nie.

2 Hoor die stem van my smekinge as ek U aanroep om hulp, as ek my hande ophef na die binneste van u heiligdom.

3 Ruk my nie weg saam met die goddelose en saam met die werkers van ongeregtigheid nie; wat van vrede spreek met hulle naaste, maar daar is kwaad in hulle hart.

4 Gee hulle na hul dade en na die boosheid van hul handelinge; gee hulle na die werk van hul hande; vergeld hulle na hulle dade.

5 Omdat hulle nie let op die dade van die HERE of op die werk van sy hande nie, sal Hy hulle afbreek en hulle nie bou nie.

6 Geloofd sy die HERE, want Hy het die stem van my smekinge gehoor.

7 Die HERE is my sterkte en my skild; op Hom het my hart vertrou, en ek is gehelp; daarom jubel my hart en sal ek Hom loof met my gesang.

8 Die HERE is 'n sterkte vir hulle, en Hy is 'n vesting van verlossing vir sy gesalfde.

9 Verlos u volk en seën u erfdeel, en wees vir hulle 'n herder en dra hulle tot in ewigheid.

1 א לדוד אליך יהוה אקרא--    צורי אל-תחרש ממני br פן-תחשה ממני    ונמשלתי עם-יורדי בור br

2 ב שמע קול תחנוני    בשועי אליך br בנשאי ידי    אל-דביר קדשך br

3 ג אל-תמשכני עם-רשעים    ועם-פעלי-און br דברי שלום עם-רעיהם    ורעה בלבבם br

4 ד תן-להם כפעלם    וכרע מעלליהם br כמעשה ידיהם תן להם    השב גמולם להם br

5 ה כי לא יבינו אל-פעלת יהוה--    ואל-מעשה ידיו br יהרסם    ולא יבנם br

6 ו ברוך יהוה    כי-שמע קול תחנוני br

7 ז יהוה עזי ומגני--    בו בטח לבי ונעזרתי br ויעלז לבי    ומשירי אהודנו br

8 ח יהוה עז-למו    ומעוז ישועות משיחו הוא br

9 ט הושיעה את-עמך--    וברך את-נחלתך br ורעם ונשאם    עד-העולם