Salmos 121

1 'n Bedevaartslied. Ek slaan my oë op na die berge: waar sal my hulp vandaan kom?

2 My hulp is van die HERE wat hemel en aarde gemaak het.

3 Hy kan jou voet nie laat wankel nie; jou Bewaarder kan nie sluimer nie.

4 Kyk, die Bewaarder van Israel sluimer of slaap nie.

5 Die HERE is jou Bewaarder; die HERE is jou skaduwee aan jou regterhand.

6 Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie.

7 Die HERE sal jou bewaar vir elke onheil; jou siel sal Hy bewaar.

8 Die HERE sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid.

1 א שיר למעלות br אשא עיני אל-ההרים--    מאין יבא עזרי br

2 ב עזרי מעם יהוה--    עשה שמים וארץ br

3 ג אל-יתן למוט רגלך    אל-ינום שמרך br

4 ד הנה לא-ינום ולא יישן--    שומר ישראל br

5 ה יהוה שמרך    יהוה צלך על-יד ימינך br

6 ו יומם השמש לא-יככה    וירח בלילה br

7 ז יהוה ישמרך מכל-רע    ישמר את-נפשך br

8 ח יהוה ישמר-צאתך ובואך--    מעתה ועד-עולם