Salmos 58

1 Vir die musiekleier; op die wysie van: "Moenie verwoes nie." Van Dawid. 'n Gedig.

2 Spreek julle waarlik geregtigheid, o gode? Oordeel julle die mensekinders regverdig?

3 Ja, julle bedryf ongeregtighede in die hart; julle weeg op aarde die geweld van julle hande af.

4 Afvallig is die goddelose mense van die geboorte af; die leuensprekers dwaal van die moederskoot af.

5 Hulle het gif soos die gif van 'n slang; soos 'n dowe adder wat sy oor toestop,

6 wat nie luister na die stem van die besweerders, van hom wat ervare is om met towerspreuke om te gaan nie.

7 o God, verbreek hulle tande in hulle mond; slaan die tande van die jong leeus uit, o HERE!

8 Laat hulle vergaan soos water wat wegloop; as hy sy pyle rig, laat hulle wees asof hulle stomp geword het.

9 Laat hulle wees soos 'n slak wat wegsmelt so ver as hy loop, soos 'n misgeboorte wat die son nie gesien het nie.

10 Voordat julle potte die doringtak gewaar word, sal Hy dit wegstorm, die rou vleis sowel as die vuurgloed.

11 Die regverdige sal bly wees as hy die wraak sien; hy sal sy voete was in die bloed van die goddelose. [ (Psalms 58:12) En die mense sal sê: Gewis, daar is vrug vir die regverdige; gewis, daar is 'n God wat op die aarde oordeel! ]

1 א למנצח אל-תשחת לדוד מכתם br

2 ב האמנם--אלם צדק תדברון    מישרים תשפטו בני אדם br

3 ג אף-בלב עולת תפעלון    בארץ--חמס ידיכם תפלסון br

4 ד זרו רשעים מרחם    תעו מבטן דברי כזב br

5 ה חמת-למו כדמות חמת-נחש    כמו-פתן חרש יאטם אזנו br

6 ו אשר לא-ישמע לקול מלחשים    חובר חברים מחכם br

7 ז אלהים--הרס שנימו בפימו    מלתעות כפירים נתץ יהוה br

8 ח ימאסו כמו-מים    יתהלכו-למו br ידרך חצו    כמו יתמללו br

9 ט כמו שבלול תמס יהלך    נפל אשת בל-חזו שמש br

10 י בטרם יבינו סירתכם אטד    כמו-חי כמו-חרון ישערנו br

11 יא ישמח צדיק כי-חזה נקם    פעמיו ירחץ בדם הרשע br [ (Psalms 58:12) יב   ויאמר אדם אך-פרי לצדיק    אך יש-אלהים שפטים בארץ ]