Salmos 110

1 Van Dawid. 'n Psalm. Die HERE het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak 'n voetbank vir u voete.

2 U magtige septer sal die HERE uitstrek uit Sion en sê: Heers te midde van u vyande.

3 U volk sal baie gewillig wees op die dag van u krygsmag; in heilige feesgewade, uit die moederskoot van die dageraad sal vir U wees die dou van u jong manskappe.

4 Die HERE het gesweer, en dit sal Hom nie berou nie: U is priester vir ewig volgens die orde van Melgis,dek.

5 Die Here aan u regterhand verbrysel konings op die dag van sy toorn.

6 Hy sal 'n strafgerig hou onder die nasies; Hy maak dit vol dooie liggame; Hy verbrysel 'n hoof oor 'n groot land.

7 Uit die stroom sal Hy drink op die pad; daarom sal Hy die hoof ophef.

1 א לדוד מזמור br נאם יהוה לאדני--שב לימיני    עד-אשית איביך הדם לרגליך br

2 ב מטה-עזך--ישלח יהוה מציון    רדה בקרב איביך br

3 ג עמך נדבת    ביום חילך br בהדרי-קדש מרחם משחר    לך טל ילדתיך br

4 ד נשבע יהוה ולא ינחם--    אתה-כהן לעולם br על-דברתי    מלכי-צדק br

5 ה אדני על-ימינך    מחץ ביום-אפו מלכים br

6 ו ידין בגוים מלא גויות    מחץ ראש על-ארץ רבה br

7 ז מנחל בדרך ישתה    על-כן ירים ראש