Salmos 120

1 'n Bedevaartslied. Ek roep die HERE aan in my benoudheid, en Hy verhoor my.

2 o HERE, red my siel van die valse lippe, van die bedrieglike tong!

3 Wat sal Hy jou gee of wat vir jou daaraan toevoeg, o bedrieglike tong?

4 Skerp pyle van 'n held saam met gloeiende kole van besembosse.

5 Wee my dat ek as vreemdeling vertoef in Meseg, dat ek by die tente van Kedar woon!

6 Te lank al woon my siel by die wat die vrede haat.

7 Ek is vredeliewend; maar as ek spreek, is hulle op oorlog uit.

1 א שיר המעלות br אל-יהוה בצרתה לי--    קראתי ויענני br

2 ב יהוה--הצילה נפשי משפת-שקר    מלשון רמיה br

3 ג מה-יתן לך ומה-יסיף לך--    לשון רמיה br

4 ד חצי גבור שנונים    עם גחלי רתמים br

5 ה אויה-לי כי-גרתי משך    שכנתי עם-אהלי קדר br

6 ו רבת שכנה-לה נפשי--    עם שונא שלום br

7 ז אני-שלום וכי אדבר    המה למלחמה