Salmos 99

1 Die HERE is Koning; laat die volke bewe! Hy troon op die g,rubs; laat die aarde sidder!

2 Die HERE is groot in Sion, en verhewe is Hy bo al die volke.

3 Laat hulle u grote en gedugte Naam loof! Heilig is Hy!

4 Ook die sterkte van die Koning wat die reg liefhet. U het bevestig wat regverdig is; U het reg en geregtigheid gedoen in Jakob.

5 Verhef die HERE onse God, en buig julle neer voor die voetbank van sy voete. Heilig is Hy!

6 Moses en A„ron was onder sy priesters, en Samuel onder die aanroepers van sy Naam. Hulle het die HERE aangeroep, en Hy het hulle verhoor.

7 In die wolkkolom het Hy met hulle gespreek. Hulle het sy getuienisse onderhou en die insetting wat Hy hulle gegee het.

8 o HERE onse God, U het hulle verhoor, U was vir hulle 'n vergewende God en Een wat wraak oefen oor hulle dade.

9 Verhef die HERE onse God, en buig julle neer voor sy heilige berg. Want heilig is die HERE onse God.

1 א יהוה מלך ירגזו עמים    ישב כרובים תנוט הארץ br

2 ב יהוה בציון גדול    ורם הוא על-כל-העמים br

3 ג יודו שמך גדול ונורא    קדוש הוא br

4 ד ועז מלך    משפט אהב br אתה כוננת מישרים    משפט וצדקה ביעקב אתה עשית br

5 ה רוממו יהוה אלהינו והשתחוו להדם רגליו    קדוש הוא br

6 ו משה ואהרן בכהניו    ושמואל בקראי שמו br קראים אל-יהוה    והוא יענם br

7 ז בעמוד ענן ידבר אליהם    שמרו עדתיו וחק נתן-למו br

8 ח יהוה אלהינו    אתה עניתם br אל נשא היית להם    ונקם על-עלילותם br

9 ט רוממו יהוה אלהינו    והשתחוו להר קדשו br כי-קדוש    יהוה אלהינו