Salmos 94

1 God van wraak, o HERE, God van wraak, verskyn in ligglans!

2 Verhef U, o regter van die aarde, vergeld die trotsaards hulle dade!

3 Hoe lank sal die goddelose, o HERE, hoe lank sal die goddelose jubel?

4 Hulle smaal, hulle praat onbeskaamd -- al die werkers van ongeregtigheid verhef hulle.

5 o HERE, hulle verbrysel u volk, en hulle verdruk u erfdeel.

6 Hulle maak die weduwee en die vreemdeling dood en vermoor die wese

7 en sê: Die HERE sien dit nie, en die God van Jakob merk dit nie.

8 Let op, o onverstandiges onder die volk, en julle dwase, wanneer sal julle verstandig word?

9 Sou Hy wat die oor plant, nie hoor nie, of Hy wat die oog formeer, nie sien nie?

10 Sou Hy wat die nasies tugtig, nie straf nie -- Hy wat die mens kennis leer?

11 Die HERE ken die gedagtes van die mense -- dat hulle nietigheid is.

12 Welgeluksalig is die man, o HERE, wat U onderrig en wat U leer uit u wet,

13 om hom rus te gee van die dae van teëspoed, totdat die kuil vir die goddelose gegrawe word.

14 Want die HERE sal sy volk nie verwerp en sal sy erfdeel nie verlaat nie;

15 want die regspraak sal terugkeer tot geregtigheid, en al die opregtes van hart sal dit volg.

16 Wie sal vir my optree teen die kwaaddoeners? Wie sal my bystaan teen die werkers van ongeregtigheid?

17 As die HERE vir my nie 'n hulp was nie, dan het my siel gou in die stilte gewoon.

18 As ek dink: My voet wankel -- dan ondersteun u goedertierenheid my, o HERE!

19 As my gedagtes binne-in my vermenigvuldig, dan verkwik u vertroostinge my siel.

20 Het die regterstoel wat onheil stig, met U gemeenskap; wat moeite versin teen die insettinge in?

21 Hulle bestorm die lewe van die regverdige en veroordeel onskuldige bloed.

22 Maar die HERE is 'n rotsvesting vir my, en my God die rots van my toevlug.

23 En Hy laat hulle ongeregtigheid op hulle terugkeer en verdelg hulle in hul boosheid; die HERE onse God verdelg hulle.

1 א אל-נקמות יהוה    אל נקמות הופיע br

2 ב הנשא שפט הארץ    השב גמול על-גאים br

3 ג עד-מתי רשעים יהוה    עד-מתי רשעים יעלזו br

4 ד יביעו ידברו עתק    יתאמרו כל-פעלי און br

5 ה עמך יהוה ידכאו    ונחלתך יענו br

6 ו אלמנה וגר יהרגו    ויתומים ירצחו br

7 ז ויאמרו לא יראה-יה    ולא-יבין אלהי יעקב br

8 ח בינו בערים בעם    וכסילים מתי תשכילו br

9 ט הנטע אזן הלא ישמע    אם-יצר עין הלא יביט br

10 י היסר גוים הלא יוכיח    המלמד אדם דעת br

11 יא יהוה--ידע מחשבות אדם    כי-המה הבל br

12 יב אשרי הגבר אשר-תיסרנו יה    ומתורתך תלמדנו br

13 יג להשקיט לו מימי רע--    עד יכרה לרשע שחת br

14 יד כי לא-יטש יהוה עמו    ונחלתו לא יעזב br

15 טו כי-עד-צדק ישוב משפט    ואחריו כל-ישרי-לב br

16 טז מי-יקום לי עם-מרעים    מי-יתיצב לי עם-פעלי און br

17 יז לולי יהוה עזרתה לי--    כמעט שכנה דומה נפשי br

18 יח אם-אמרתי מטה רגלי    חסדך יהוה יסעדני br

19 יט ברב שרעפי בקרבי--    תנחומיך ישעשעו נפשי br

20 כ היחברך כסא הוות    יצר עמל עלי-חק br

21 כא יגודו על-נפש צדיק    ודם נקי ירשיעו br

22 כב ויהי יהוה לי למשגב    ואלהי לצור מחסי br

23 כג וישב עליהם את אונם--    וברעתם יצמיתם br יצמיתם    יהוה אלהינו