Salmos 137

1 By die riviere van Babel, daar het ons gesit, ook geween as ons aan Sion dink.

2 Aan die wilgerbome wat daarin is, het ons ons siters opgehang.

3 Want daar het hulle wat ons as gevangenes weggevoer het, van ons die woorde van 'n lied gevra en hulle wat ons verdruk het, vreugde, deur te sê: Sing vir ons 'n Sionslied.

4 Hoe sou ons die lied van die HERE kan sing in 'n vreemde land?

5 As ek jou vergeet, o Jerusalem, laat my regterhand dan homself vergeet!

6 Laat my tong kleef aan my verhemelte as ek aan jou nie dink nie, as ek Jerusalem nie verhef bo my hoogste vreugde nie.

7 HERE, bring in herinnering vir die kinders van Edom die dag van Jerusalem, hulle wat gesê het: Breek weg, breek weg, tot op die grond met hom!

8 o Dogter van Babel, jy verwoeste, gelukkig is hy wat jou sal vergeld wat jy ons aangedoen het!

9 Gelukkig is hy wat jou kinders gryp en verpletter teen die rots!

1 א על נהרות בבל--שם ישבנו גם-בכינו    בזכרנו את-ציון br

2 ב על-ערבים בתוכה--    תלינו כנרותינו br

3 ג כי שם שאלונו שובינו דברי-שיר--    ותוללינו שמחה br שירו לנו    משיר ציון br

4 ד איך--נשיר את-שיר-יהוה    על אדמת נכר br

5 ה אם-אשכחך ירושלם--    תשכח ימיני br

6 ו תדבק-לשוני לחכי--    אם-לא אזכרכי br אם-לא אעלה את-ירושלם--    על ראש שמחתי br

7 ז זכר יהוה לבני אדום--    את יום ירושלם br האמרים ערו ערו--    עד היסוד בה br

8 ח בת-בבל    השדודה br אשרי שישלם-לך--    את-גמולך שגמלת לנו br

9 ט אשרי שיאחז ונפץ את-עלליך--    אל-הסלע