Salmos 63

1 'n Psalm van Dawid, toe hy in die woestyn van Juda was.

3 So het ek U in die heiligdom aanskou, om u sterkte en u heerlikheid te sien.

4 Want u goedertierenheid is beter as die lewe; my lippe moet U prys.

5 So sal ek U prys my lewe lank, in u Naam my hande ophef.

6 Soos met vet en vettigheid sal my siel versadig word, en my mond sal roem met jubelende lippe

7 as ek aan U dink op my bed, in die nagwake oor U peins.

8 Want U was 'n hulp vir my, en in die skaduwee van u vleuels sal ek jubel.

9 My siel is aan U verkleef; u regterhand ondersteun my.

10 Maar hulle wat soek om my lewe te verderwe, hulle sal kom in die onderste plekke van die aarde.

11 Hy sal oorgelewer word in die mag van die swaard; die deel van die jakkalse sal hulle word. [ (Psalms 63:12) Maar die koning sal bly wees in God; elkeen wat by Hom sweer, sal hom beroem; want die mond van die leuensprekers sal gestop word. ]

1 א מזמור לדוד    בהיותו במדבר יהודה br

2 ב אלהים אלי אתה--    אשחרך br צמאה לך נפשי--    כמה לך בשרי br בארץ-ציה ועיף    בלי-מים br

3 ג כן בקדש חזיתך--    לראות עזך וכבודך br

4 ד כי-טוב חסדך מחיים    שפתי ישבחונך br

5 ה כן אברכך בחיי    בשמך אשא כפי br

6 ו כמו חלב ודשן תשבע נפשי    ושפתי רננות יהלל-פי br

7 ז אם-זכרתיך על-יצועי--    באשמרות אהגה-בך br

8 ח כי-היית עזרתה לי    ובצל כנפיך ארנן br

9 ט דבקה נפשי אחריך    בי תמכה ימינך br

10 י והמה--לשואה יבקשו נפשי    יבאו בתחתיות הארץ br

11 יא יגירהו על-ידי-חרב    מנת שעלים יהיו br [ (Psalms 63:12) יב   והמלך    ישמח באלהים br יתהלל כל-הנשבע בו    כי יסכר פי דוברי-שקר ]