Salmos 98

1 'n Psalm. Sing tot eer van die HERE 'n nuwe lied, want Hy het wonders gedoen; sy regterhand en sy heilige arm het Hom gehelp.

2 Die HERE het sy heil bekend gemaak, sy geregtigheid voor die oë van die nasies geopenbaar.

3 Hy het gedink aan sy goedertierenheid en sy trou aan die huis van Israel; al die eindes van die aarde het die heil van onse God gesien.

4 Juig voor die HERE, o ganse aarde, breek uit en psalmsing!

5 Psalmsing tot eer van die HERE met die siter, met die siter en die stem van gesang,

6 met trompette en basuingeklank; juig voor die aangesig van die Koning, die HERE!

7 Laat die see bruis en sy volheid, die wêreld en die wat daarin woon.

8 Laat die riviere in die hande klap, die berge tesame jubel

9 voor die aangesig van die HERE; want Hy kom om die aarde te oordeel; Hy sal die wêreld rig in geregtigheid en die volke met reg.

1 א מזמור שירו ליהוה שיר חדש--    כי-נפלאות עשה br הושיעה-לו ימינו    וזרוע קדשו br

2 ב הודיע יהוה ישועתו    לעיני הגוים גלה צדקתו br

3 ג זכר חסדו ואמונתו--    לבית ישראל br ראו כל-אפסי-ארץ--    את ישועת אלהינו br

4 ד הריעו ליהוה כל-הארץ    פצחו ורננו וזמרו br

5 ה זמרו ליהוה בכנור    בכנור וקול זמרה br

6 ו בחצצרות וקול שופר--    הריעו לפני המלך יהוה br

7 ז ירעם הים ומלאו    תבל וישבי בה br

8 ח נהרות ימחאו-כף    יחד הרים ירננו br

9 ט לפני יהוה--    כי בא לשפט הארץ br ישפט-תבל בצדק    ועמים במישרים